Zaznacz stronę

Transport wodny jest bardzo opłacalny. W Polsce najtańszym rodzajem transportu jest śródlądowy transport wodny. Ma on jednak swoje wady w postaci niewielkiej szybkości oraz wysokiego kosztu uregulowania szlaków wodnych. Co więcej, zimą nie ma możliwości transportu rzecznego z powodu zamarznięcia rzek.

Drogą wodną śródlądową w Polsce transportuje się rocznie prawie 10 milionów ton towarów i 1,5 milionów pasażerów. Najczęściej drogą wodną przewozi się materiały sypkie takie jak piasek, żwir, węgiel kamienny, rudy metal oraz nawozy. W ruchu pasażerskich głównie dominują przewozy turystyczne (np. na Kanale Elbląskim).

Transport wodny w Polsce – Odrzańska Droga Wodna

W Polsce mamy prawie 3722 km długości wodnych dróg śródlądowych. Najważniejszym szlakiem w Polsce jest Odrzańska Droga Wodna wraz z Kanałem Gliwickim. W ten sposób połączone zostały Południe Polski z Północnym Zachodem (Górny Śląsk ze Szczecinem). Cały szlak ma 647 km długości z czego:

  • 41 km – długość Kanału Gliwickiego;
  • 187 km – długość skanalizowanej Odry;
  • 459 km – długość uregulowanej Odry od Brzegu Dolnego do Szczecina.

Transport wodny w Polsce – Kanał Elbląski

Kanał Elbląski znajduje się w całości na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Powstał w XIX wieku wraz z rozwojem drobnego przemysłu na terenie Mazur. Król Prus Fryderyk Wilhelm IV chciał połączyć Prusy Wschodnie z Morzem Bałtyckim. Pierwszym etapem prac było wyrównanie poziomu wód w zbiornikach na trasie. W efekcie na kilku jeziorach zmniejszył się poziom wody o ponad 5 metrów. Prace trwały prawie 16 lat. 31 sierpnia 1860 roku pierwszy statek przepłynął kanał na odcinku Ostróda – Miłomłyn, jednak start ruchu towarowego miał miejsce dopiero 28 października 1861 roku. Znaczenie gospodarcze kanału jako szlaku towarowego spadło początkiem XX wieku. Od lat 30. XX wieku kanał używany jest wyłącznie przez turystów.

Stan na 2019 rok

Z 3722 km sieci dróg wodnych w Polsce eksploatuje się ok. 94% z nich (3513km). Z tego 2512 km drogi zostało uregulowanych. 206 km trasy spełnia wymagania klasy IV i V, większość dróg wodnych pozostaje szlakami o znaczeniu regionalnym (klasy I, II i III). Eksploatowany tabor przez polską żeglugę ma swoje lata. W 2019 roku liczba pchaczy, jak i holowników wynosiła 179, ponad 22 mniej niż w 2018 roku. 83% taboru wodnego stanowią barki bez własnego napędu, a ponad połowa z nich została wyprodukowana od 1949 do 1979 roku.

Zachęcamy do sprawdzenia innych naszych artykułów -> Kliknij tutaj

Zapraszamy na stronę internetową FairCargo!